Preventie l Arbeids- en machineveiligheid l Veiligheidscoördinatie l Milieu

MILIEU

Als milieucoördinator staat RQ Consultancy in voor de interne opvolging van de wettelijke
milieuverplichtingen binnen uw exploitatie.
Klasse 1 en 2 bedrijven moeten verplicht een milieucoördinator aanstellen, hetzij intern of extern.
Voor diverse bedrijven is het niet mogelijk om intern een milieucoördinator aan te stellen.
RQ Consultancy staat in voor de invulling van uw wettelijke verplichtingen als externe
milieucoördinator.


Minstens ieder kwartaal wordt een controlebezoek uitgevoerd waarbij de weerslag van een
interne rondgang en opvolggesprek, in een verslag terecht komt en de openstaande
actiepunten worden bijgehouden in een actielijst.
Ieder jaar wordt tevens een jaarverslag opgesteld en staan wij in voor de nodige registraties,
inspecties en keuringen.


Naast het uitvoeren van de taken van extern milieucoördinator, verlenen wij ook bijstand aan uw interne milieucoördinator of nemen wij projectmatige opdrachten aan.


De implementatie en uitwerking van managementsystemen nemen wij ook voor ons
rekening.


Door constante opvolging van de meest recente milieuwetgeving en het volgen van
bijscholingen, kunnen wij met onze kennis in de voortdurend wijzigende milieuwet- en
regelgeving, een sterke meerwaarde bieden voor uw bedrijf.


Problemen of vragen op vlak van milieuwetgeving, omgevingsvergunning of andere
wettelijkheden?
Vraag advies en wij begeleiden u verder.