Preventie l Arbeids- en machineveiligheid l Veiligheidscoördinatie l Milieu

WELKOM

WIJ GELOVEN IN ABSOLUTE TEVREDENHEID

Wij geven bijstand in de uitbouw en implementatie van een preventiebeleid maar werken ook projectmatig binnen de verschillende welzijnsdomeinen.
Het evenwicht tussen theorie en praktijk staat hierbij centraal en dit met hoofddoel, het welzijn van uw werknemers.

Wij zorgen voor de praktische implementatie van de Machinerichtlijn 2006/42/EG binnen uw bedrijf en meer bepaald, binnen uw productieomgeving en machinepark.

Wij staan iedere bouwheer bij als veiligheidscoördinator in het volledige traject, van ontwerp tot de volledige verwezenlijking van het bouwproject.

Wij staan in voor de interne opvolging van de wettelijke milieuverplichtingen binnen uw exploitatie maar staan tevens garant voor de uitwerking van uw milieumanagementsysteem.

Your safety,

Our care.

TESTIMONIALS

"Romanie is een professioneel, gedreven persoon met de juiste vakkennis.

Door onze samenwerking wordt er planmatig gewerkt aan onze veiligheidsstructuur." (D.D.)

NIEUWE KLANTEN

Op zoek naar een expert in veiligheid of milieu, projectmatig of voor een duurzame
samenwerking op langere termijn?
Op zoek naar een expert die met u samen een verbeteringstraject samenstelt op vlak van
veiligheid en milieu?
Op zoek naar iemand die u of uw interne preventieadviseur bijstaat in de opbouw en
uitwerking van een doordrongen veiligheidsbeleid, milieu-gerelateerde zaken of specifieke
projecten in de bouwsector?
Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek.