Preventie l Arbeids- en machineveiligheid l Veiligheidscoördinatie l Milieu

MACHINEVEILIGHEID

Als expert in de machineveiligheid staan wij garant voor de praktische implementatie van de Machinerichtlijn 2006/42/EG binnen uw bedrijf en meer bepaald, binnen uw
productieomgeving en machinepark.


Machineveiligheid is één van de belangrijkste aspecten maar tevens ook knelpunten binnen iedere organisatie.

Gebrek aan specifieke kennis creëert extra risico voor uw werknemers en de daarbij horende incidenten of arbeidsongevallen.RQ Consultancy begeleidt uw bedrijf in de opmaak van machinedossiers, technische constructiedossiers, opmaak van gebruikershandleidingen en conformiteitsverklaringen door de kennis van de diverse wetgevingen en normen specifiek toe te passen op uw machine,
installatie of productieomgeving.