Preventie l Arbeids- en machineveiligheid l Veiligheidscoördinatie l Milieu

ARBEIDSVEILIGHEID

RQ Consultancy staat, als uw partner in preventie, garant voor de uitwerking van diverse
projecten binnen volgende welzijnsdomeinen:
- Arbeids- en machineveiligheid
- Gezondheid
- Psychosociale aspecten
- Ergonomie
- Arbeidshygiëne
- Verfraaiing van de werkplek
- Milieu


Hierbij staan wij garant voor een aanpak op maat, vertrekkend vanuit een grondig overleg
met de klant, zodat de beoogde doelen bereikt kunnen worden.


Iedere werkgever heeft zijn verantwoordelijkheid om aan tal van wetten, richtlijnen en
normen te voldoen op vlak van welzijn en veiligheid van de werknemers. Hierbij staat de
uitbouw en implementatie van een preventiebeleid centraal.


RQ Consultancy begeleidt KMO’s in de uitwerking van een preventiebeleid en dynamisch
risicobeheersingssysteem, waarbij een evenwicht tussen praktijk en theorie van groot
belang is.


Als partner in preventie komen wij ter plaatse, brengen wij de stand van zaken in kaart door
de uitvoering van een algemene risicoanalyse op organisatieniveau, om vervolgens in een
Globaal Preventieplan en Jaaractieplan de doelen vast te leggen en werkpunten stelselmatig
aan te pakken.
Door de sterke rechtstreekse communicatie met alle werknemers binnen de organisatie,
wordt een veiligheidscultuur gecreëerd, door iedereen gedragen.
Op deze manier wordt er op een duurzame manier aan preventie en veiligheid gewerkt
binnen de organisatie.


Naast de bijstand in de uitwerking van een preventiebeleid binnen uw organisatie, staan wij
ook in voor de uitwerking van specifieke opdrachten zoals machineveiligheid, brand,
interventie- en noodplannen, EHBO, arbeidsongevallen, chemische agentia, uitschrijven van
procedures en veiligheidsinstructiekaarten, etc.


Daarnaast staan wij ook in voor het organiseren van opleidingen en toollboxen over
diverse veiligheidstopics, van belang in het tot stand brengen en houden van de nodige
kennis binnen uw organisatie.


Wij bieden ook begeleiding en bijstand aan uw interne preventieadviseur, indien dit nodig is.
Het basisprincipe waarbij wij als uw preventiepartner te werk gaan, is het evenwicht tussen
praktische hanteerbaarheid, theoretische aspecten en wettelijke verplichtingen mogelijk
maken binnen uw organisatie.


----


“Veiligheid is niet langer een wettelijke verplichting maar vooral ook een morele verplichting
van de werkgever ten opzichte van zijn werknemers om hen op de meest veilige manier het
werk te laten uitvoeren waarbij het welzijn van de werknemer voorop staat.”