Preventie l Arbeids- en machineveiligheid l Veiligheidscoördinatie l Milieu

VEILIGHEIDSCOÖRDINATIE

Veiligheidscoördinatie is verplicht op alle bouwwerven waar ten minste twee aannemers
gelijktijdig of na elkaar werkzaamheden uitvoeren.


Het aanstellen van een veiligheidscoördinator heeft als doel het aantal arbeidsongevallen op bouwwerven te verminderen en het welzijn van de werknemers te verbeteren.


RQ Consultancy staat iedere bouwheer bij als veiligheidscoördinator in het volledige traject, van ontwerp tot de volledige verwezenlijking van het bouwproject.


Hierbij staan we als professional specifiek in voor de opmaak van een veiligheids-en
gezondheidsplan tijdens het ontwerp. Vervolgens wordt een postinterventiedossier
aangevuld tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.


De veiligheidscoördinator staat in voor de veiligheid van de werkzaamheden op de bouwwerf en coördineert waar nodig bij de verschillende partijen.


Dit om de veiligheid op de bouwwerf te garanderen tijdens ontwerp, gedurende iedere fase en alle werkzaamheden die tot stand gebracht worden.


Kunnen wij u bijstaan als veiligheidscoördinator tijdens uw bouwproject? Twijfel dan niet om advies in te winnen en contact op te nemen met ons.